1 2 3 16

Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1-153 „Dėl biudžetinės įstaigos Marijampolės botanikos centro likvidavimo“ buvo nuspręsta likviduoti Marijampolės savivaldybės biudžetinę įstaigą Marijampolės botanikos centrą.

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1-154 „Dėl Suvalkijos floros herbariumo HERBARIUM SUDAVICUM perdavimo valstybės nuosavybėn“, tarpininkaujant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai buvo perduotas įgaliotajai įstaigai Gamtos tyrimų centro Botanikos institutui.

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-220 „Dėl turto perdavimo Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centrui”, visas įstaigos turtas perduotas Marijampolės savivaldybės biudžetinei įstaigai Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centrui.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-122 „Dėl biudžetinės įstaigos Marijampolės botanikos centro likvidavimo pabaigos”

nuspręsta:

  1. baigti likviduoti biudžetinę įstaigą Marijampolės botanikos centrą 2016 m. kovo 31 d.;
  2. atleisti iš darbo biudžetinės įstaigos Marijampolės botanikos centro likvidatorių Saulių Lisauską 2016 m. kovo 31 d.;
  3. įgalioti likvidatorių Saulių Lisauską išregistruoti biudžetinę įstaigą Marijampolės botanikos centrą iš Juridinių asmenų registro.

Per likvidavimo laikotarpį biudžetinės įstaigos Marijampolės botanikos centro bylų dokumentai sutvarkyti vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintomis dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. Pagal veiklos organizavimo ir specialiosios veiklos nuotal saugomų bylų apyrašą Nr. 1, nuolatiniam saugojimui, bylų dokumentai perduoti saugoti Marijampolės apskrities archyvui. Pagal personalo ilgai saugomų bylų apyrašą Nr. 3, bylų dokumentai ir trumpai saugomų dokumentų bylos, pagal sąrašą, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę, tolesniam saugojimui perduoti į Marijampolės savivaldybės administracijos archyvą.

2016 m. balandžio 27 d. biudžetinės įstaigos Marijampolės botanikos centro likvidavimo aktas.

2016 m. balandžio 29 d. biudžetinė įstaiga Marijampolės botanikos centras įm.k. 151358922, VĮ Registrų centras Marijampolės filiale, išregistruota iš juridinių asmenų registro.

Informuojame jog Marijampolės  botanikos centro tinklapis www.sesupe.org bus pasiekiamas iki 2016 m. liepos 1 d.

Marijampolės botanikos centro facebook paskyra adresu: www.facebook.com/botanikoscentras paskyros įkūrėjo ir administratoriaus sprendimu nebus ištrinta, tačiau informacija nebus atnaujinama.

Pagarbiai
Saulius Lisauskas
El. paštas: saulius.lisauskas@sesupe.org
Tel. nr. 860351751, 864634143

 

Sveikinimas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.112 straipsniu, pranešu, kad Marijampolės savivaldybės taryba 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1-153 „Dėl biudžetinės įstaigos Marijampolės botanikos centro likvidavimo“ nusprendė likviduoti Marijampolės savivaldybės biudžetinę įstaigą Marijampolės botanikos centrą.

Likviduojamas juridinis asmuo – Marijampolės botanikos centras, juridinio asmens teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinės adresas – Vytenio g. 47, 68281 Marijampolė, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 151358922.

Su likvidavimo sąlygomis ir kitais dokumentais galima susipažinti, Marijampolės botanikos centre adresu Vytenio g. 47, Marijampolė, telefonas pasiteirauti (8 343) 94 120.

Likvidatorius                                                                                                                    Saulius Lisauskas

1 2 3 16